Уникален обект - кариера за добив на варовикови каменни блокове, с каквито са строени старобългарските крепости, откри археологически екип от Регионалния исторически музей - Шумен, с ръководител Георги  Майсторски.

Обектът е датиран в ІХ-Х век. 

До сега, въпреки многото изследвания на строителния материал, с който са изградени Плиска, Преслав и Шуменската крепост, не е откривано мястото, от където е добиван този материал.

В резултат на изнасянето на каменните блокове се е образувал скален навес, а на тавана му са запазени старобългарски знаци.

В състава на екипа са включени специалисти, проучвали големите старобългарски центрове в Шуменска област. Редовните археологически проучвания тепърва предстоят. Откритите находки ще постъпват във фонда на РИМ - Шумен.