ЮНЕСКО утвърди разширението на територията на обекта световно културно наследство "Старинен град Несебър", като включи и част от акваторията от южната и северната страна на полуострова.

Така България постигна пълен успех в мисията си да защити Старинния град по време на 45-ата разширена сесия на Комитета по световно наследство, която се провежда в Рияд, Саудитска Арабия.

Разширението е по предложение на България и е резултат от интензивните изследвания, които Центърът по подводна археология в Созопол провежда от 2017 г. досега, съобщиха от Министерството на културата.

По време на изследванията са открити части от крепостните стени на древна Месамбрия, които се отнасят към Античността и Средновековието. В новата територия попада и част от антична улица, както и защитни пристанищни съоръжения. През многовековното си развитие, поради покачването на морското ниво в Черно море и спецификата на геологическия строеж на полуострова, градът губи около една четвърт от територията си. Поради тази причина значителни археологически структури днес се намират под вода.

Снимка 634653

Източник: пресцентър МК

Вписването на разширената територия на Несебър, в която вече са включени полуостровът и находките под вода, откроява Старинния град сред другите обекти на ЮНЕСКО с уникалното съчетание на културно наследство на суша и под вода.

Предложението за разширение на територията бе представено от Министерството на културата, Националната комисия за ЮНЕСКО - България, както и експерти от Националния институт за недвижимото културно наследство към МК, с активното съдействие на Постоянното представителство на България в ЮНЕСКО в Париж.

Несебър остава в списъка на световното културно наследство в ЮНЕСКО

Несебър остава в списъка на световното културно наследство в ЮНЕСКО

Решението е взето на 45-ата разширена сесия на Организацията