Човечеството изчерпи запасите си от природни ресурси за годината, информират от WWF. Тази година Денят на екологичния дълг се пада на 1 август.

Доклад на Световната мрежа за екологичен отпечатък сочи, че за първите седем месеца от началото на 2018 година човечеството е изразходвало "бюджета си" от природни ресурси, които планетата е способна да възстанови в рамките на една година.

Следователно от днес човечеството започва живот на "екологичен кредит" или казано с други думи - това, което произвеждаме след тази дата не е устойчиво, защото Земята не е в състояние да го възпроизведе с бързината, с която го изразходваме.

Изследването мери отпечатъка на човечеството върху планетата и показва, че ние поддържаме този дефицит не само с изчерпване на запасите от ресурси чрез свръхулов и изсичане на горите, но и чрез натрупване на отпадъци - като например въглероден диоксид в атмосферата, който екосистемите не могат да поемат.

Средиземно море може да се превърне в "пластмасово море"

Средиземно море може да се превърне в "пластмасово море"

В Средиземно море има рекордни равнища на микропластмаси

Според доклада по-страшното обаче е, че Денят на екологичния дълг всяка година настъпва все по-рано, което означава, че хората засилват степента си на експлоатация на природните ресурси. А първи август е най-ранният такъв ден, откакто се води тази статистика.

Каква е формулата за изчисляване на Деня на екологичния дълг? Световният биокапацитет се дели на световния биоотпечатък. Или количеството ресурси, създадени от Земята за една година, се разделят на това, което човечеството потребява като храна, дървен материал, суровини за производството на дрехи и т.н. Полученото число се умножава по 365, колкото са и дните в една стандартна календарна година, обясняват от WWF.

Докато населението на Земята се разраства, икономиките се развиват и търсенето на ресурси става все по-голямо, то размерът на Земята си остава същия. От 1970 година насам, когато глобалната свръхконсумация става факт, ние започваме да теглим от "главницата" на нашата биосфера, вместо да живеем от нейната "лихва", предупреждават експертите на WWF.

Оценките показват, че за да задоволим консумацията си при сегашните темпове на търсене, ние имаме нужда от 1.7 планети.
Изследването показва, че жителите на Обединеното кралство имат нужда от 4 "Великобритании", за да посрещнат нуждите на своето потребление. А населението на САЩ живее така, сякаш разполагаме с ресурсите на 5 планети като Земята.

Хората унищожават природата - застрашават храната, водата и енергията

Хората унищожават природата - застрашават храната, водата и енергията

Тревожен упадък в биоразнообразието

Анализите отчитат и че днес ние все по-често се сблъскваме с недостиг на прясна вода, опустиняване, ерозия на почвата, намалена производителност на земеделската реколта, обезлесяване, загуба на биоразнообразие, колапс в риболова и увеличаващи се нива на въглеродния диоксид в атмосферата. Всичко това води до климатични промени и по-тежки суши, горски пожари и урагани.

"Сега е моментът да започнем да обръщаме тази тенденция", призовава Веселина Кавръкова, директор на WWF България.
"Всеки има роля в това - от правителствата, през бизнеса, до всеки един от нас с избора ни какво използваме всеки ден. Да опазваме горите, които ни осигуряват ключови условия - чист въздух, питейна вода, ресурси, но също са дом на застрашени животински и растителни видове."
WWF фокусира усилията си за опазване на вековните български гори, които имат най-голям принос за опазване на биоразнообразието, но същевременно изчезват, заради сечи, климатични промени и т.н.

Бракониерската сеч не намалява, тревожат се WWF

Бракониерската сеч не намалява, тревожат се WWF

Искат повече пари за горските инспектори

"Нека да щадим реките и техните обитатели - да не ги преграждаме, канализираме, замърсяваме и застрояваме, тъй като по този начин убиваме живота в тях и се лишаваме дългосрочно от качествени водни ресурси", предупреждава още Кавръкова.

По думите ѝ като потребители всички имаме избор да направим потреблението си много по-устойчиво. Като пример Кавръкова посочва, че можем внимателно да избираме храната си, така че да е сезонна, местно произведена, от устойчиви източници, може да намалим или направо се откажем от еднократните пластмасови опаковки, да пестим енергия и вода в домовете си, да се замисляме дали е нужно да използваме колата си всеки ден.

Растителни и животински видове изчезват в Средиземно море и Черноморския басейн

Растителни и животински видове изчезват в Средиземно море и Черноморския басейн

Половината от видовете ще бъдат силно засегнати до края века, според нов доклад, поръчан от WWF