Средиземно море може да се превърне в "пластмасово море", предупредиха от Световния фонд за дивата природа (WWF) в доклад, в който се призовава за мерки за почистване на един от най-замърсените водни басейни в света.

Според WWF в Средиземно море има рекордни равнища на "микропластмаси", малки парчета от пластмаса с размер по-малък от 5 милиметра, които могат да бъдат открити все по-често в хранителната верига, което представлява заплаха за човешкото здраве.

Пластмасова пустиня: Азия се "дави" в пластмасови боклуци

Пластмасова пустиня: Азия се "дави" в пластмасови боклуци

8 млн. тона пластмаса се изхвърля в световните океани всяка година

"Концентрацията на микропластмаси е почти четири пъти по-висока" в Средиземно море в сравнение с откритите морета в други части на света, се подчертава в доклада, озаглавен "Избягване на пластмасовия капан: Спасяване на Средиземно море от замърсяването с пластмаса".

Проблемът, както и по целия свят, е просто, че пластмасите са се превърнали в съществена част от ежедневието ни, докато рециклирането представлява само една трета от отпадъците в Европа.

Пластмасите представляват 95 процента от отпадъците, плаващи в Средиземно море и по неговите плажове, като повечето от тях идват от Турция и Испания, следвани от Италия, Египет и Франция, се посочва в доклада.

Около 80% от замърсяването на морето с пластмаса идва от брега

Около 80% от замърсяването на морето с пластмаса идва от брега

Предлагат концесионерите да събират разделно пластмасата

За справяне с проблема, трябва да има международно споразумение за намаляване на изхвърлянето на пластмасови отпадъци и да се помогне да се изчисти мръсотията в морето.

Всички страни в района на Средиземно море трябва да стимулират рециклирането, да забранят пластмаси за еднократна употреба като торби и бутилки, и постепенно да премахнат използването на микропластмаси в почистващи препарати или козметика до 2025 г.

Самата пластмасова индустрия трябва да разработи рециклируеми и компостиращи продукти, произведени от възобновяеми суровини, а не от химикали, произведени от петрол.

Отделните хора също трябва да изиграят ролята си, правейки лични избори, като например да използват гребени или кухненски прибори, изработени от дърво, а не от пластмаса.

Българското Черноморие е едно от най-замърсените с микропластмаса

Българското Черноморие е едно от най-замърсените с микропластмаса

Микропластмасовите елементи наброяват средно 429 000 частици на квадратен километър