Международният ден на учителя се отбелязва на 5 октомври в над 100 страни от света.

Той влиза в световния календар по препоръка на ЮНЕСКО по повод годишнината от приемането на документа "Препоръки, касаещи статуса на учителя".

Това става през 1966 г. и целта на документа е да се подчертае колко е важна ролята на учителите в обществото.