Съветът за координация, контрол и изпълнение на инфраструктурните проекти с национално значение разгледа отчет за изпълнението на инвестиционните проекти, включени в Оперативния план към Националната стратегия за интегрирано развитие на инфраструктурата на България в периода 2006-2015 г., информира money.bg .

Усвоените средства по програмите и проектите в сектор "Транспорт" към края на ноември са 61 % от планираните. Очаква се до края на годината те да достигнат 77% или 247,3 млн. евро. В сектор "Транспорт" се изпълняват общо 65 проекта. Общата им индикативна стойност е 2 858,2 млн. евро. За 2007 г. са предвидени 518 млн. евро, което е ръст от 60,5 на сто.

Общо 20 са проектите, свързани с железопътната инфраструктура. Стойността им е 829,7 млн. евро. Планираните средства т. г. са 59,6 млн. евро, а за следващата 121,3 млн. евро. В момента се работи по "Удвояване и електрификация на жп линията Карнобат-Синдел"; "Електрификация на жп линията Волуяк-Драгоман-Димитровград"; възстановяване на железопътната инфраструктура, засегната от наводненията и др.

Изпълнителният директор на Фонд "Републиканска пътна инфраструктура" инж. Веселин Георгиев представи доклад за модернизацията на транспортната мрежа през 2006 г. В движение са пуснати 52 км автомагистрални пътища. До края на годината за движение ще бъдат открити още 40 км магистрали. През 2006 г. са рехабилитирани са над 992 км и са ремонтирани 14 моста и два тунела. С нова маркировка са над 4 000 км републикански пътища.

През 2007 г. ще започне реализацията на "Транзитни пътища V-програма за комплексно хомогенизиране на републиканската пътна мрежа". Проектът включва рехабилитация, частична реконструкция и ново строителство на 1535 км пътища. Стойността на програмата е 507 млн. евро. От тях 380 млн. евро са кредит от Европейската инвестиционна банка, а 127 млн. евро е съфинансиране от републиканския бюджет.

460 км ще бъдат модернизирани по "Програмата за рехабилитация и реконструкция на пътища от II-ри и III-ти клас". Проектът е за 178,5 млн. евро. От тях 90 млн. евро ще бъдат заем от Световната банка, а 88,5 млн. евро са от бюджета.