Учени, пишещи в публикации на Астрономическото общество на Тихия океан, са открили необичайни сигнали, идващи от група звезди, които са "сигнали вероятно от извънземен разум". Сигналите "имат точно формата на сигнала, прогнозиран в предишна публикация и са следователно в съгласие с тази хипотеза (за извънземен разум)".

Тяхната статия под заглавие "Откриване на особените периодично модулации в една малка част слънцеподобни звезди" предлага подробности за хипотезата им, че тези сигнали показват някакъв вид извънземен интелект.

"Фактът, че те са открити само в много малка част от звездите в рамките на тесен спектрален диапазон, центриран в близост до спектрален тип на слънцето, също е в съгласие с хипотезата за извънземен разум", пишат авторите на статията.

Сега, преди да сте се отдали на култа за Страшния съд и края на света, следва да се отбележи, че тези сигнали не е напълно потвърдено, че са генерирани от разумен живот. Всъщност сигналите може да са образувани от химически реакции в някои звезди.

"На този етап тази хипотеза трябва да бъде потвърдена с допълнителна работа", пишат авторите, добавяйки: "Въпреки че е малко вероятно, има също така възможност сигналите да се дължат на силно характерни химически съставки в една малка част от галактическото хало на звездите."

Не всеки учен обаче е съгласен с горните твърдения. Например високопоставеният астроном в института SETI Сет Шостак изтъква, че статията бие камбаната сред общността на астрономите. Той е скептичен и "бих бил малко по-внимателен" към този подход.