Клиентите на "Газоснабдяване Русе" от индустрията, администрацията и домакинствата, са спестили общо 7 207 401 лева от разходите си за енергия през 2006 година, изчисляват от „Овергаз".

Производствата, заменили мазута с природен газ, са спестили 2 712 624 лева, а обществено-административните и търговски обекти, които са предпочели природния газ пред газьола - 2 845 733 лева.

Домакинствата в Русе, клиенти на компанията са икономисали заедно 1 649 044 лева от домашните си бюджети.

От дружеството посочват, че икономиите са заради по-ниската цена на природния газ и високата ефективност на използваните горивни инсталации на синьо гориво.