През март 2020 г. индексът на продукцията в сектор "Строителство" е с 11.2% под равнището от предходния месец. Това показват данните на Националния статистически институт.

Календарно изгладените данни показват намаление от 14% на строителната продукция през март 2020 г. спрямо същия месец на 2019 година.

През март 2020 г. индексът на произведената строителна продукция е под равнището от предходния месец, като продукцията от сградното строителство намалява с 15.3%, а от гражданското/инженерното строителство - с 5.3%.

На годишна база понижението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през март 2020 г. се определя от отрицателния темп при сградното строителство, където спадът е с 16.8%, а при гражданското/инженерното строителство - с 9.8%.

Строим по-малко апартаменти през първото тримесечие на 2020 г.

Строим по-малко апартаменти през първото тримесечие на 2020 г.

Това показват данните на НСИ