Най-бързорастящият сектор в България продължава да е IT-секторът. По данните на Българската асоциация на софтуерни компании (БАСКОМ) и CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co, през 2016 г. той е нараснал с 14% по приходи, като през тази година също се очаква двуцифрен ръст от 12%.

Секторът е отговорен за 10% от целия износ на страната за 2016 г., а за последните пет години размерът на приходи - повече от два пъти 121.1% . През миналата година е премината границата от 1 млрд. евро приходи, а тази се очаква да достигне 2,298 млрд. лв.

Технологичните компании увеличават дела си от икономиката. През 2011 г. приходите им като дял от БВП са 1.2%, тази година се очаква да достигнат 2.4%, а през 2020 г. ще достигнат 3% от икономиката. Очакванията на 90% от бизнеса са през 2018 г. да се отчете ръст и на приходите, и на заетите. 10% смятат, че ще остане без промяна.

Европа страда от недостиг на ИТ специалисти според Мария Габриел

Европа страда от недостиг на ИТ специалисти според Мария Габриел

След 2020 година 90% от работните места ще изискват цифрови умения

70% от запитаните очакват развитието на пазара на труда да окаже негативен ефект върху ръста. 25% са притеснени и от глобалната икономика и държавната политика у нас. През последните три години има и спад на растежа на приходите - от 18% през 2015 г., 14% през 2016 г. и 12% прогнозен за 2017 г.

Забавянето се дължи основно на липсата на квалифицирани кадри. Проблемът се забелязва и в намалението на ръста на новите работни места. Докато през 2014 г. те са били 17% спрямо предходната, за настоящата година той е едва 8 процента.

Секторът е лидер по размер на възнагражденията. Съотношението на средната работна заплата в сектора спрямо средната в страната се запазва на 3.8 пъти. По прогнозни данни през 2017 г. нетната месечна работна заплата доближава 2 900 лв., записвайки ръст от 9% спрямо предходната и общо 30% за последните четири години.

Ева Майдел призовава за образование и цифрова грамотност

Ева Майдел призовава за образование и цифрова грамотност

Ключово е да се обърне сериозно внимание и на учителската професия

По покупателна способност един български програмист води живот с доста по-висок стандарт от колегите си във Великобритания. Средното брутно възнаграждение у нас през 2016 г. е 46 744 лв., което се равнява на 47 015 паунда, преизчислено през стандарта на живот у нас и на Острова. В същото време средната годишна заплата за софтуерен инженер във Великобритания е 37 510 паунда.

Секторът е платил общо 316 милиона лева данъци през 2016 г., ръст от 14% спрямо предходната. В него са заети около 25 000 души.