Максималната помощ, която националните органи по земеделие могат да отпускат на земеделските стопани е 20 000 евро. Срокът на помощта е за три години, като досега сумата беше 15 000 евро, съобщи БНР.

Увеличението на помощта за земеделските стопани влиза в сила на 14 март и може да се прилага със задна дата за помощите, които отговарят на всички условия.

С почти 3 млрд. лв. подпомагат земеделието през 2019 г.

С почти 3 млрд. лв. подпомагат земеделието през 2019 г.

2,69 млрд. лв. са за сметка на ЕС, а 300 млн. лв. са от националния бюджет

Ако за даден селскостопански сектор държавата - член на ЕС, не изразходва повече от 50% от общия си пакет за национална помощ, тя може допълнително да увеличи размера на минималната помощ за едно стопанство. Увеличението може да е до 25 000 евро.

Междувременно от Министерството на земеделието информираха, че 1,5 млн. лв. е бюджетът за 2019 г. по схемата за подпомагане "Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция". Решението е на Управителния съвет на Държавен фонд "Земеделие". Земеделските стопани могат да кандидатстват за помощта от 18 март до 31 юли.

Цифровизацията в земеделието - хоризонтален приоритет за следващия програмен период

Цифровизацията в земеделието - хоризонтален приоритет за следващия програмен период

Министерството на земеделието отпуска 10 млрд. лева

Максималният размер на подкрепата, която може да получи един фермер, е до 65% от стойността на застрахователната премия. Сумата за подпомагане e до 195 лв./ха при размер на застрахователната премия от 300 лв./ха. На съфинансиране подлежат полици, издадени след подаване на заявление за кандидатстване.

Земеделските стопаните трябва да представят застрахователните си полици в отделите "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане" (ПСМП) на областните дирекции на ДФ "Земеделие" до 31 август.

Срокът за изплащането на средствата е до 10 работни дни след сключване на договорите между земеделския стопанин и фонда.

Целта на помощта е да насърчи земеделски стопани, малки и средни предприятия, които произвеждат плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и тютюн доброволно да застраховат продукцията срещу неблагоприятни климатични събития.