Природният газ да поскъпне с 29% от 1 април. Това предложение внесе в КЕВР "Булгаргаз" в късния следобед днес.

Днес изтичаше и последния срок, в който "Булгаргаз" можеше да отправи предложението си.

В съответствие с изискванията и условията на Наредба № 2/2013г., за регулиране на цените на природния газ, "Булгаргаз" ЕАД, дъщерно дружество на "Български Енергиен Холдинг" ЕАД предложи на КЕВР да утвърди цена на природния газ за второ тримесечие на 2017 г., в размер на 363,43 лв./хм3 (без цена за пренос, акциз и ДДС) - увеличение в сравнение с прилаганата през първо тримесечие на 2017 г. цена (без цена за пренос, акциз и ДДС) с 83,22 лв./хм3  или с 29,70%.

Припомняме, тази сутрин КЕВР за трети пореден път отложи решението за увеличаването на цената на водата за столичани.

Припомняме, само преди три седмици шефът на КЕВР Иван Иванов заяви, че исканото от "Булгаргаз" увеличение, което беше обявено само като прогнозно и предварително, от 32% е необичайно високо и че това силно го притеснява.

Тогава шефът на енергийния регулатор апелира "Булгаргаз" да потърсят и вътрешни резерви чрез намаляване на разходите и така да направят структурирането, че предложеният процент да бъде по-малък.

От дружеството аргументираха исканото голямо увеличение с утвърдените от КЕВР по-ниски от доставните продажни цени за първото тримесечие. Друг аргумент са по-високите доставни цени на синьото гориво от април и курса на лева към щатския долар