В последния ден от срока са подадени 35% повече заявления за годишните финансови в сравнение с миналата година, съобщиха от Агенцията по вписванията.

На 30 септември 2020 г. изтече крайният срок за подаване на заявления за обявяване на годишни финансови отчети (ГФО) в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Заради епидемиологичната ситуация в страната, законовият срок за подаване на заявленията в Агенция по вписванията беше удължен с три месеца.

Общият брой на постъпилите годишни финансови отчети е 356 112. От тях 82% са подадени онлайн, а останалите - на гише. От юни 2020 г. за първи път търговците, които избраха да подадат документите си онлайн, използваха единния портал, обединяващ Имотен и Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ - https://portal.registryagency.bg/.

На 30 септември са подадени 32 388 заявления за обявяване на ГФО. От тях 28 831 са подадени онлайн. Данните показват ръст от 35% спрямо последния работен ден от миналогодишната кампания. От Агенцията твърдят, че нямало забавяне при работа с електронната система.