През декември 2020 г. сезонно коригираният процент на безработица в еврозоната е 8,3%. Равнището на безработица в ЕС е 7,5% през същия период, съобщава Евростат.

Евростат изчислява, че 16 милиона мъже и жени в ЕС, от които 13,671 милиона в еврозоната, са безработни през декември 2020 г. В сравнение с ноември 2020 г. броят на безработните се е увеличил с 67 000 в ЕС и с 55 000 в еврозоната.

В сравнение с декември 2019 г. безработицата се е увеличила с 1.951 милиона в ЕС и с 1.516 милиона в еврозоната

Безработицата в България през декември 2020 г. е 4,8%, около 159 000. През декември 2019 г., безработицата в България е 4,2%, около 141 000 души.

5,2% е безработицата през септември и октомври 2020 г., съответно 171 000 и 169 000 души. Младежката безработица в България през декември 2020 г. е 14%, в сравнение с 9,3% през декември 2019 г.

Няма драстично повишаване на безработицата, успокоява Димитър Манолов

Няма драстично повишаване на безработицата, успокоява Димитър Манолов

По думите му обаче можело да има повече компенсации и мерки към бизнеса