През септември 2022 г. общият показател на бизнес климата се увеличава с 0.8 пункта в сравнение с предходния месец, като повишение на показателя се наблюдава в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите, съобщиха от Националния статистически институт (НСИ).

Снимка 589187

Източник: НСИ

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" нараства с 0.5 пункта главно поради благоприятните оценки на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Същевременно обаче настоящата производствена активност се оценява като резервирана, като и прогнозите за дейността през следващите три месеца се влошават.

Снимка 589188

Източник: НСИ

Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила остават основните фактори, затрудняващи дейността на предприятията, като през последния месец се отчита засилване на отрицателното им въздействие.

Очакванията на мениджърите относно продажните цени в промишлеността през следващите три месеца са в посока на увеличение.

Снимка 589190

Източник: НСИ

През септември съставният показател "бизнес климат в строителството" се понижава с 1.1 пункта в резултат на песимистичните очакванията на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По-умерени са и прогнозите им за строителната активност през следващите три месеца, като проведената от НСИ анкета отчита и увеличение на броя на клиентите със закъснения в плащанията.

Най-сериозните проблеми за развитието на бизнеса в сектора продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда, цените на материалите и недостигът на работна сила.

Снимка 589189

Източник: НСИ

По отношение на продажните цени в строителството 42.0% от мениджърите предвиждат те да се увеличат през следващите три месеца.

Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" се покачва с 2.6 пункта, което се дължи на подобрените оценки и по-благоприятните очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Мненията им относно обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са също по-позитивни.

Снимка 589191

Източник: НСИ

Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене остават основните пречки за дейността на предприятията, като в сравнение с август се наблюдава намаление на негативното им влияние.

Относно продажните цени 39.6% от търговците на дребно прогнозират те да се повишат през следващите три месеца.

Снимка 589192

Източник: НСИ

През септември съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" нараства с 1.6 пункта в резултат на оптимистичните оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като благоприятна, докато очакванията за следващите три месеца остават резервирани.

Най-сериозните затруднения за развитието на бизнеса продължават да са свързани с несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила.

Според анкетата делът на мениджърите, които очакват продажните цени в сектора на услугите да се увеличат през следващите три месеца, е 20.9%.

Промишлеността расте през юли, строителите се ослушват за цените

Промишлеността расте през юли, строителите се ослушват за цените

Индексът на продукцията в сектор "Строителство" е с 0.5% под равнището от предходния месец