Издръжката на живот към края на 2009 г. е 480.68 лв. на човек от 4-членно семейство от двама възрастни и две деца.

Това сочат данните на Института за социални и синдикални изследвания (ИССИ) към КНСБ, съобщава Money.bg.

Темпът на нарастване на издръжката на живот спрямо края на 2008 г. е с 1.5%. Така повишаването на издръжката почти следва инфлацията, която за година е нараснала с 1.6%.

За последните девет години абсолютната стойност на издръжката на живот през декември е нараснала с 206 лв., а средногодишната - с 217 лв.

Темповете на нарастване на издръжката на живот през 2009 г. са най-ниски за периода - 1.5 на сто на декемврийска база и 3.7% на средногодишна база. Това се дължи най-вече на изразената тенденция за задържане цените на основните хранителни стоки, които имат ръст от едва 0.8%.

Нехранителните стоки и услуги са поскъпнали средно с 2.1 на сто, сочат разчетите на ИССИ. Икономистите на синдиката отбелязват, че върху поскъпването на живота влияят най-вече т.нар. акцизни стоки, жилищните разходи, стоките и услугите, свързани с образование и здравеопазване.

През четвъртото тримесечие на 2009 г. издръжката на живота е нараснала с 0.5 на сто като при хранителните стоки нарастването е 0.7%, а при нехранителните - с 0.3%.

Границата на бедност към края на 2009 г., базирана на потребителска кошница от 77 жизнено важни стоки и услуги за физическо оцеляване, е 183.45 лв. за едно лице, което сочи спад с един процент на годишна база и ръст с 0.3 на сто спрямо третото тримесечие.

Издръжката на децата до една година към края на м.г. е 261.85 лв., от 1 до 3 години - 252.36 лв., от 4 до 6 години - 267.47 лв., от 7 до 13 години - 396.79 лв., от 14 до 18 години - 449.58 лв., сочат още разчетите на КНСБ.
Издръжката на живот на един работещ в 4-членно домакинство на двама възрастни и две деца е 537.86 лв., което е ръст от един процент при годишна база.