Подобрява се енергийната ефективност в страната, като за периода 1998 - 2006 г. може да се отчете повишаване на стойностите на показателя с 30%.

Това заяви министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров, като представи годишния бюлетин за състоянието на енергетиката.

Енергийната ефективност на България, макар и да изпреварва всички останали в Европейския съюз, остава далеч най-ниска, припомня данните от Евростат Money.bg

Енергийната зависимост на България се поддържа на ниво от 50% през целия период" - посочи министърът, визирайки внасяните в страната енергоизточници.

НСИ по-рано публикува данни, че през първото полугодие на 2007 г. от Русия и Украйна сме внесли продукция на стойност 5.6 млрд. лв., голямата част от това количество са енергийни ресурси.
Дефицитът ни във външната търговия с тези две страни е почти 5 млрд. лева за шест месеца.

За тази година министър Димитров отчете спад в производството на електроенергия с 5.8% спрямо 2006 г., което се дължи на затварянето на блоковете 3-ти и 4-ти на АЕЦ „Козлодуй".
Производството възлиза на 41 млрд. квт/ч.

Износът на еленергия през 2007 г. е бил 4.5 млрд. квтч. В сравнение с 2006 г., когато е бил 7.8 млрд. квтч., има изразено намаляване на износа.

В стойностно отношения обаче няма почти никакво изменение, тъй като през 2006 г. е бил за 263 млн. евро, а през 2007 г. - за 240 млн. евро, успокои министърът.

С 1% повече, или 3 млрд. 280 млн. куб.м. природен газ сме потребили тази година, показват още данните на Министерство на икономиката е енергетиката.

Особено впечатлява това, коментира министър Димитров, че разпределителните дружества, които все още прохождат, са увеличили продажбите си с 17.7%.
Добивът на въглища е нараснал с 11% спрямо 2006 г., като производителите на електрическа енергия са основен потребител на въглища (96%).

През 2007 г. са произведени 18 320 квтч. топлинна енергия от топлофикации и заводски централи. Негативно е, че енергията, произведена от топлофикационните дружества намалява с 9.7% за година, каза министър Димитров.