277 вида продукта са били проверени от инспектори на Главна дирекция „Надзор на пазара” към Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) при проверка в търговски център “Илиянци”.

Констатирани са 94 несъответстващи продукта, от които 56 детски играчки, 16 електроуреда, 14 лични предпазни средства, 4 пиротехнически изделия, 2 радио и телекомуникационни устройства, 1 ръчен електроинструмент и 1 тенджера под налягане.

Взети са 13 проби от играчки и електроуреди. Съставени са 31 акта за административни нарушения и са издадени 23 заповеди за спиране от продажба.

Акцент на проверката е безопасността на потребителите при употреба на продуктите, предлагани за продажба на този пазар. При проверката се следи за наличие на: маркировка за съответствие - СЕ; инструкция за употреба и/или специфични предупредителни текстове на български език; декларация за съответствие/декларация за експлоатационни показатели, когато това се изисква от приложимото законодателство.

Проверяват се различни марки и модели играчки, електрически уреди, машини, газови уреди, лични предпазни средства и съоръжения под налягане, пиротехнически изделия и др.

За продуктите, за които има съмнение, че представляват риск за потребителя, се вземат образци за изпитване в лаборатория.

Инспектори от ДАМТН работят в рамките на специализирана операция под координацията на Междуведомствения координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари, с цел противодействие на престъпления против митническия режим, данъчната и осигурителната система.

Съвместните проверки са с представители на органите на МВР, ДАНС и НАП.