7 млн. лв. от държавния бюджет ще бъдат предоставени на Националния иновационен фонд, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

Фондът беше създаден през миналата година като една от мерките, посочени в Иновационната стратегия на България. Целта е повишаване конкурентоспособността на българската икономика чрез стимулиране на пазарноориентирани научно-приложни изследвания, предназначени за индустрията и създаването на условия за привличане на частни капитали за финансиране на иновациите.

Националният иновационен фонд е схема за предоставяне на държавна помощ, в съответствие със Закона за държавните помощи. Той е елемент от правителствената стратегия за ефективното интегриране на България към Европейския съюз.

Дейностите, които ще се реализират с бюджета тази година са: плащания по вече сключени договори; мониторинг и оценка на резултатите за всеки договор; оценка на постъпилите предложения през първата сесия за 2006 г.; обучителни семинари, изработка на печатни материали; изграждане на информационна система за регистрация и управление на реализиращите се проекти.

На 31 март т.г. приключи набирането на документи по първата конкурсна сесия за 2006 г. Постъпили са общо 145 проекта, 123 от които научно-приложни изследователски проекти и 22 за технико-икономически/предпроектни проучвания.

През 2005 г. бяха сключени 110 договора с класирани кандидати и по част от тях бяха извършени първите плащания. Така бяха усвоени изцяло средствата, отпуснати от държавния бюджет за 2005 г. в размер около 5,5 млн. лв.