70.7% от българите между 15 и 64 години са работели през второто тримесечие на 2019 г. Това показват данните на Националния статистически институт.

Други 61 200 сънародници в тази възрастова група обаче са обезкуражени, че ще успеят да намерят работа.

Общият брой на работещите през второто тримесечие на годината е 3 262 800 души. От тях 1 733 200 са мъже, а 1 529 700 - жени. Относителният дял на заетите на възраст 15 и повече навършени години е 54.7%, като при мъжете този дял е 60.5%, а при жените - 49.2%.

През второто тримесечие на 2019 г. 2 065 300 души (63.3%) работят в сектора на услугите, 980 200 (30%) работят в индустрията, а 217 400 (6.7%) - в селското, горското и рибното стопанство.

Обучават безплатно 11 500 безработни през 2019 г.

Обучават безплатно 11 500 безработни през 2019 г.

Бюрата по труда предлагат курсове за над 40 професии

От всички заети 3.6% са работодатели, 6.5% - самостоятелно заети лица, 89.3% - наети лица, и 0.6% - неплатени семейни работници. С временна работа са 4.6% от наетите лица.

Заетите на възраст 15 - 29 години са 42.8% (47.5% за мъжете и 37.7% за жените), а на възраст 20 - 64 години е 75.7%. Това е с 3,1% повече в сравнение с второто тримесечие на 2018 г.

През второто тримесечие на 2019 г. безработните са 142 000, от които 82 700 (58.2%) са мъже и 59 300 (41.8%) - жени.

От всички безработни лица 15.1% са с висше образование, 45.1% - със средно, и 39.8% - с основно или по-ниско образование.

Продължително безработни (от една или повече години) са 84 500 българи, или 59.5%. От тях 25 100 души търсят първа работа.

През второто тримесечие на 2019 г. коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 години е 6.9%, като при мъжете той е 7.3%, а при жените - 6.3%.

Работа за близо 2400 безработни обеща Бисер Петков

Работа за близо 2400 безработни обеща Бисер Петков

По 28 регионални програми за заетост