Общо 2387 безработни ще получат работа за срок от 3 до 6 месеца по 28-те регионални програми за заетост във всички области на страната, които стартират от началото на юни. За това съобщи министърът на труда и социалната политика Бисер Петков.

Регионалните програми ще се финансират с 8,8 млн. лева - това е с 10% повече в сравнение с 2018 г. Предвижда се 1847 безработни да започнат работа на пълен работен ден, а други 540 безработни да се включат в заетост на непълно работно време.

Обучават безплатно 11 500 безработни през 2019 г.

Обучават безплатно 11 500 безработни през 2019 г.

Бюрата по труда предлагат курсове за над 40 професии

По програмите ще се наемат приоритетно хора от уязвимите групи на пазара на труда - безработни младежи до 29 години, хора над 50-годишна възраст и продължително безработни. Министър Петков посочи, че те ще получават месечно трудово възнаграждение от 560 лв. при заетост на пълен работен ден.

Наетите по регионалните програми ще поддържат паметници на културата, училища, детски градини и читалища. Част от тях ще отговарят за облагородяване и почистване на детски площадки, паркове, алеи, места за отдих, поддържане на пътища, ще извършват спомагателни дейности в обществени трапезарии и пенсионерски клубове и ще оказват съдействие за предоставяне на домашен социален патронаж. Изпълнението на регионалните програми за заетост ще продължи до края на годината.

По-малко безработни през април отчита Агенцията по заетостта

По-малко безработни през април отчита Агенцията по заетостта

Регистриран е спад от 5.6%