Значителен спад на безработицата от 0.8% на годишна база отчита Агенцията по заетостта през април спрямо март, когато снижението е било 0.3%. През миналия месец регистрираната безработица достигна ниво от 5.6%

През април продължава да намалява и броят на регистрираните безработни в бюрата по труда - те са вече 184 426 души, като снижението спрямо февруари е с 5.2%. Спрямо април 2018 г. те са с 26 547 по-малко.

Новорегистрираните безработни лица през месеца са 20 868, като от тях 1 343 не са били нито заети, нито учащи, и не са търсили работа.

От началото на годината служителите от бюрата по труда са намерили работа на общо 5 605 души. Дейността на бюрата по труда продължава да бъде насочена и към, сред които работодателите също търсят своите кадри. Нови 464 души от групите на заетите, учащите и пенсионерите са регистрирани през месеца като търсещи работа.

Обучават безплатно 11 500 безработни през 2019 г.

Обучават безплатно 11 500 безработни през 2019 г.

Бюрата по труда предлагат курсове за над 40 професии

Общо 22 323 са безработните, постъпили на работа през април, като 91% от тях са устроени в реалната икономика. Други 318 лица от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място. На субсидирани работни места през месеца са устроени 2 007 лица: 873 - по програми и мерки за обучение и заетост и 1 134 - по схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

През миналия месец в различни форми на обучения за възрастни са обхванати общо 11 570 безработни, от които завършилите обучения са 4 108 души.

Изпратихме 2018 г. с рекордно малко безработни

Изпратихме 2018 г. с рекордно малко безработни

Най-съществено е понижението на продължително безработните

Заявените работни места на първичния пазар на труда през април са 23 285, като 87.3% от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в хотелиерството и ресторантьорството (28.3%), преработващата промишленост (25.0%), търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (13.5%), административните и спомагателните дейности (5.7%), селското, горското и рибното стопанство (5.1%), строителството (5.0%) и други.

Най-търсените групи професии през месеца са: персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.); оператори на стационарни машини и съоръжения; продавачи; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; металурзи, машиностроители и сродни на тях, занаятчии; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; работници в селското, горското и рибното стопанство; квалифицирани работници по производството на храни, облекло, дървени изделия и сродни; водачи на МПС и подвижни съоръжения; чистачи и помощници и други.

250 безработни се възползват от преференции за трудова мобилност през 2019 г.

250 безработни се възползват от преференции за трудова мобилност през 2019 г.

Те могат да получат до 200 лв. месечно за наем на квартира в друго населено място