И през 2019 г. нови 250 безработни ще могат да се възползват от мерките на Агенцията по заетостта за насърчаване на трудовата мобилност. Те дават възможност за финансова подкрепа на насочени от бюрата по труда лица, които започват работа в друго населено място, различно от местоживеенето им.

От мерките могат да се възползват безработни, които са регистрирани в бюрата по труда, включително и младежи, ползвали социални или интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа. Създават се и условия за пренасочване на неработещи професионално подготвени кадри към работодатели, изпитващи нужда от квалифицирана работна сила.

Средства за покриване на разходите за обществен междуселищен транспорт безработните могат да получат при насочването им от бюрото по труда за среща с работодател за наемането им на работа в друго населено място. За целта те трябва да подадат в бюрото по труда заявление, да представят попълнения от работодателя отрязък от насочващото писмо и билетите за ползвания междуселищен транспорт за явяване на уговореното интервю.

От 1415 проверки ГИТ открили 5561 нарушения при трудовата мобилност

От 1415 проверки ГИТ открили 5561 нарушения при трудовата мобилност

Основните схеми за измами показват от Инспекцията

На безработните, които след насочване от бюрото по труда започнат работа и пътуват ежедневно до друго населено място, могат да се поемат половината от разходите за обществен транспорт за период до 12 месеца.

Финансова подкрепа се предоставя от края на 2017 г. и на безработните, които са насочени от бюрото по труда и сменят адреса си, за да работят на повече от 50 км от дома си. За период до 12 месеца те могат да получават до 200 лева месечно за възстановяване на част от разходите им за наем квартира, такса за ясла/детска градина и интернет услуги.

Мерките за мобилност се реализират в рамките на планирания за 2019 г. финансов ресурс и определените максимални размери на предоставяната подкрепа. Все още в голяма част от бюрата по труда са налични свободни средства за сключване на нови договори.

През 2018 г. общо 130 безработни са ползвали преференция за мобилност. От тях на 40 са възстановени 50% от разходите за ежедневен транспорт, а на 87 са предоставени до 200 лв. месечно за наем, интернет, детска ясла или градина.