Агенция "Пътна инфраструктура" на публично заседание обяви класирането в конкурса за изработването на разширен идеен проект с парцеларен план за автомагистрала "Струма" в участъка между Крупник и Кресна и с цена 732 109 652,44 лв. без ДДС.

На публичното заседание експертно жури, номинирано от браншовите организации и академичните среди, обяви резултатите от оценяването и класирането на конкурсните предложения.

Предложението на "Пътпроект 2000" ООД е класирано на първо място в конкурса за изработването на разширен идеен проект на автомагистрала "Струма" в участъка Крупник - Кресна, като предложението получава 93,278 точки. На второ място е "Пътпроект" ЕООД с 89,859 точки.

Предложената от "Пътпроект 2000" ООД проектна стойност за изграждането на участъка е 732 109 652,44 лв. без ДДС, а на "Пътпроект" ЕООД 729 241 729,60 лв. без ДДС. Дружеството предложило по-висока цена е включило в проекта си подобрения на съществуващите в момента напречни връзки между двете платна към бъдещото трасе, обясни председателят на журито арх. Петър Диков, представител на Сдружение "Български форум за транспортна инфраструктура".

Председателят на журито подчерта, че и двата идейни проекта са разработени на високо професионално ниво и за кратко време въз основа на тях може да се стигне до подготовката на следващия етап - технически проект.

Една изгубена папка ще струва човешки животи, възмущава се асоциация

Една изгубена папка ще струва човешки животи, възмущава се асоциация

В следващите две години в Кресненското дефиле при катастрофа ще загинат около 100 души

АПИ стартира открития конкурс за "Изработване на разширен идеен проект с парцеларен план за АМ "Струма", лот 3.2, участък Крупник - Кресна, ляво платно с приблизителна дължина 23,8 км и обходен път на гр. Кресна - част от дясно платно с приблизителна дължина 5,45 км през ноември минлата година.

До крайния срок - 24 февруари т. г., постъпиха две предложения. Целта на състезанието е агенцията да придобие разширен идеен проект, подробно геодезическо заснемане и инженерно-геоложко проучване и парцеларен план за този участък от автомагистралата, въз основа на който впоследствие ще може да се възложи проектирането на фаза технически проект и строителство на лявото платно на АМ "Струма" в участъка между Крупник и Кресна и на обходния път на Кресна - част от дясно платно.

Може да връщаме пари по АМ "Струма" за Кресненското дефиле

Може да връщаме пари по АМ "Струма" за Кресненското дефиле

Проектът за АМ "Струма" е на повече от 20 години

Конкурсът се провежда с присъждане на награди за участниците. Наградният фонд е 2 500 000 лева за 3 награди. За първо място - 85%, за второ - 10% и за трето - 5%. Наградният фонд дава правото на възложителя, проектът да бъде използван.