НОИ преведе компенсации на 631 фирми за 8531 работници. До момента общо 1364 работодатели са получили държавна помощ за 19 003 служители на обща стойност 5 903 296 лв.

Близо 102 000 служители от над 7400 фирми запазват работните си места, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

По мярката 60/40 са подадени общо 7403 заявления от предприятия за запазване на заетостта на 101 849 работници. Документите са подадени в бюрата по труда в цялата страна към 27 април.

До момента са одобрени заявленията на 1979 работодатели за запазване на работните места на 28 674 души. Преценката се прави в срок от 7 работни дни след кандидатстването.

Увеличава се броят на компаниите, получили от държавата средства в размер на 60% от осигурителния доход и дължимите осигуровки за своите служители.