3137 заявления на работодатели за предоставяне на държавна помощ по схемата 60/40 е обработила Агенцията по заетостта, съобщават от Министерство на труда и социалната политика. Така се покриват на 60% заплатите и осигуровките на 42 222 работници.

Близо 142 000 служители на 9850 предприятия ще запазят работните си места благодарение на схемата 60/40. Одобрението се прави в срок от 7 работни дни след кандидатстването.

Националният осигурителен институт (НОИ) е превел вече компенсацията на 2841 компании за възнагражденията на 34 794 служители. Стойността на държавната помощ за кризата е 11 милиона лева.

Само при последния транш НОИ е превел близо 3 млн. лв. на 808 работодатели за запазване на заетостта на над 9500 работници.