Агенцията по обществените поръчки към Министерството на икономиката ще започне работа от 1 октомври, съобщи заместник-министърът на икономиката Евгения Калданова.
На национална конференция в столицата се обсъжда ефективността на системата за обществени поръчки в България.

Агенцията ще се занимава с обществени поръчки на всички министерства и държавни структури. От особено значение е сътрудничеството с бизнес-асоциациите и браншовите организации, подчерта заместник-министър Колданова.

От тези организации ще бъдат назначвани експерти, а членовете им няма да имат право да кандидатстват за съответния проект, за да се осигури прозрачност на процеса, подчерта още тя.

Ще бъде изготвен списък на държавите с договори за двустранно сътрудничество и компании от тези страни ще бъдат допускани до конкурсите за обществени поръчки в България.

Агенцията ще има 35 служители, а в момента тече конкурс за избор на директор.