Подаването на оферти в обществената поръчка за проектиране и строителство на тунел "Железница" на АМ "Струма" ще бъде в срок до 27 ноември.

Агенция "Пътна инфраструктура" започна нова открита процедура за "Проектиране и строителство на автомагистрала "Струма" Лот 3.1 Тунел "Железница".

Индикативната стойност на поръчката е 250 млн. лв. без ДДС. Съфинансирането на проекта е от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г. 

Три са обособените позиции от обществената поръчка. Първата е за тунела, който ще е около 2 км и ще бъде най-дългият в България, а другите две позиции са за пътя преди и след съоръжението.

Разделянето на поръчката в три позиции цели едновременната работа. Освен това така ще се гарантира проектът да завърши в срока на ОПТТИ 2014-2020 г.

Прекратиха обществената поръчка за тунел "Железница" от АМ "Струма"

Прекратиха обществената поръчка за тунел "Железница" от АМ "Струма"

Заради забележки от Агенцията за обществени поръчки

Обособените позиции са следните:

Подучастък №1 от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северния портал на тунел "Железница". Индикативна стойност: 33 545 308 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на проектирането и строително-монтажните работи е 600 календарни дни.

Подучастък №2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел "Железница" и площадка за хеликоптери. Индикативна стойност: 194 301 267 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на проектирането и строително-монтажните работи е 1060 календарни дни.

Подучастък №3 от км 369+000 до км 370+400. Индикативна стойност: 22 153 425 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на проектирането и строително-монтажните работи е 660 календарни дни.

Кандидатите могат да подават офертите си до 17,30 ч. на 27 ноември 2017 г. Офертите ще бъдат отворени в 14 ч. на 28 ноември 2017 г.