Арбитражният съд при БТПП ще продължи да разглежда дела, насрочени в открити съдебни заседания, включително и чрез видео - конферентни връзки, съобщиха от Българската търговско-промишлена палата (БТПП).

Причината е увеличаващия се брой на диагностицирани случай на COVID - 19 на територията на страната и предложения за въвеждане на съдебна ваканция за съдилищата от системата на държавното правораздаване, с грижа за своите клиенти и за защита на техните интереси, в условията на динамична епидемиологична обстановка.

Членовете на БТПП работят при спазване на изискуема дистанция, монтиране на защитни екрани, задължително ползване на маски и дезинфектанти. Изключения не се допускат и всички участници в Арбитражните заседания се съобразяват с тези изисквания.

Ако има лица със специфични здравословни проблеми, които не могат да носят маски, за своя сметка си осигуряват средства за защита (защитни облекла, специални маски и други).

При евентуално усложняване на обстановката, ще се ползват възможностите на изменения и допълнен Правилник, който позволява дистанционно провеждане на арбитражни заседания, включително и разпит на свидетели.

Клиентите на Арбитражния съд при БТПП могат да извършват отдалечени справки чрез on- line системата на съда и на телефони: 02/81 17 546, 02/81 17 561, 02/81 17 558, 02/81 17 559.

Документи по делата могат да бъдат изпращани чрез пощенски и куриерски услуги, както и на електронния адрес на съда: acourt@bcci.bg