Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност храните (БАБХ) Светлозар Патарински се срещна с председателя на сдружение "За достъпна и качествена храна" Андрей Велчев по инициатива на земеделския министър Кирил Вътев. Повод са срещата бе проведеното от сдружението проучване на млечни продукти на български производители. В нея участва и ресорният заместник изпълнителен директор на БАБХ Галя Викьова. Информация за разговорите беше разпространена от Министерство на земеделието и храните (МЗХ).

Припомняме, че според проучването само един вид от 10 тествани овчи сирена и кашкавали е приготвен само от овче мляко и дори е установено биволско сирене без нито грам биволско мляко.

Патарински заяви, че не е възможно на база на резултатите от проучването на сдружението да бъдат предприети мерки от страна на компетентния орган срещу производителите на млечните продукти, показали отклонения. "Причина за това е използваният метод за лабораторен анализ, който е акредитиран, но не съответства на приетия в целия ЕС, чрез Регламент за изпълнение 2018/150 по отношение на методите за анализ и оценка на качеството на млякото и млечните продукти. С цел удостоверяване верността на резултатите и предприемането на мерки, в случай на констатирани несъответствия, БАБХ ще извърши ново пробовземане от същите партиди, от които установи количества, които да бъдат анализирани по заложения в законодателството метод", обясни той.

БАБХ търси овчето мляко в овчето сирене

БАБХ търси овчето мляко в овчето сирене

Открито е в едно от пет

По думите на Светлозар Патарински БАБХ е готова да съдейства с експертиза за спазването на националното законодателство и европейските регламенти при вземането на проби по инициатива на сдружението и определянето на точните методи за изследването им, за да бъде осъществен цялостен контрол върху производството и да бъдат защитени интересите на потребителите.

Галя Викьова посочи, че при извършвания официален контрол БАБХ проверява не само безопасността, но и качеството на храните. Тя изтъкна, че само при стриктно спазване на правилата за осъществяване на контрола обаче може да се предприемат мерки и да бъдат налагани санкции при констатиране на нередности.

На срещата беше обсъдена възможността за съвместни проверки в бъдеще. "БАБХ и сдружението работим в една посока - защитата на потребителите", каза Патарински.