В зехтина на българския пазар няма халогенирани разтворители, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

От агенцията са проверили информация на "Активни потребители" за маслиново масло, съдържащо остатъци от халогенирани разтворители. Взетите проби по официален контрол от продуктите на марките са изпратени в лаборатория в град Хамбург, Германия. Тази лаборатория има акредитация. На територията на България няма акредитирана лаборатория за изпитване на халогенирани разтворители в маслиново масло.

Резултатите от анализа на пробите показват отсъстствие на халогенирани разтворители в маслиново масло "помаче" с марка "Родон" и маслиново масло "екстра върджин" с марка "Офелия", съобщиха от БАБХ.