Леко се подобрява мнението на българските потребители за развитието на общата икономическа ситуация в страната през последната година. Това показват данни на Националния статистически институт относно наблюдението на потребителите за октомври.

Леко подобрение се регистрира и при мнението на българите относно прогнозите им за следващите 12 месеца, като балансовите показатели по двете направления нарастват спрямо предходно наблюдение съответно с 2 и 3,3 пункта според статистиката.

През октомври тази година общият показател на доверие на потребителите се покачва с 1,1% в сравнение с месец юли. При населението в градовете увеличението е с 1 пункт, а при това в селата - с 1,6 пункта.

Снимка 451839

Източник: НСИ

Известно подобрение се отбелязва и при мнението на потребителите, живеещи в градовете, относно финансовото състояние на домакинствата, техните оценки и очаквания. Мнението на населението в селата обаче е по-неблагоприятно.

Потребителите продължават да считат, че през последните 12 месеца има покачване на потребителските цени, но с по-слабо темпо в сравнение с оценките, регистрирани три месеца по-рано. Същевременно инфлационните им очаквания за следващите 12 месеца са по-слабо изразени.

По отношение на безработицата в страната очакванията за следващата година, считано от началото на ноември, са, че тя ще остане приблизително на юлското си равнище.

Отчита се и позитивна нагласа в намеренията на потребителите за извършването на разходи за "покупка или построяване на жилище (вила)" и за "подобрения в дома" през следващите дванадесет месеца.

Снимка 451838

Източник: НСИ