България е на 55-о място в света по производство на мебели за 2021 година. Това стана ясно на Годишната конференция на Браншовата камара на дървообработващата и мебелна промишленост (БКДМП), проведена на 25 ноември в Боровец.

В конференцията се включиха председателят на БКДМП проф. д-р Васил Живков, заместник-министърът на земеделието Валентин Чамбов, заместник-министърът на икономиката и индустрията Янко Топалов и други.

Производството на мебели у нас възлиза на 600 млн. долара за 2021 г., докато през 2012 г. е било 397 млн. долара.

30% спад в производството на мебели у нас заради кризата

30% спад в производството на мебели у нас заради кризата

Едва 15% от фирмите в бранша са кандидатствали по мярката 60/40

По износ на мебели България се нарежда на 38-о място в света за 2021 г., тъй като над 85% от продукцията ни се изнася поради доброто съотношение между качество и цена. Основно българска продукция се изнася за Румъния, Гърция, Франция, Германия, Чехия, Дания и Нидерландия.

66-о място място в света за 2021 година заемаме по потребление на мебели, като предимно внасяме от Китай, Полша, Турция, Германия, Италия, Румъния и Украйна.

Европа се задържа на второ място с 23% от световната продукция през последните няколко години, като в топ 5 от европейските страни влизат Италия, Германия, Полша, Великобритания и Франция.

На 513 млрд. долара се равнява производството на мебели в света за 2021 г., което е с 16.8% повече в сравнение с 2020 г. Сред най-големите производители в световен мащаб са: Китай, САЩ, Германия, Италия, Виетнам, Индия и Полша.

Обсъдени бяха също актуални и полезни теми за бранша. А именно как да се задържат и привличат кадри, грижа за здравето и подобряване на условия на труд в компаниите, алтернативните разплащателни методи и увеличаване на продажбите, връзката между медии и бизнес

За масови съкращения в мебелните и дървообработващите фирми алармират от бранша

За масови съкращения в мебелните и дървообработващите фирми алармират от бранша

Много фирми отчитат сериозни загуби заради недостиг на дървесина