България и Полша ще работят заедно за привличане на повече инвестиции в региона в рамките на инициативата "Три морета".

За това се договориха вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева и председателят на Надзорния съвет на Инвестиционния фонд на Инициативата "Три морета" Беата Дашинска-Музичка.

"За страни като България инвестициите в енергетика са от изключителна важност", заяви Екатерина Захариева, която е и национален координатор на инициативата "Три морета", председателствана тази година от България. В разговора външният ни министър акцентира върху проекта за разширяване на подземното газохранилище в Чирен, ключов за целия регион. Той е сред 4-те проекта, които България предлага за реализиране в рамките на Инициативата.

Екатерина Захариева подчерта необходимостта от по-голям целеви капитал на Инвестиционния фонд, който да успее да покрие нуждите на региона и изтъкна желанието на България да прокара програмата за изпълнение напред в рамките на българското председателство.

Във фокуса на дискусията бяха необходимостта от взаимно допълване между инвестиционната политика на фонда с финансиране по инструменти и програми за сближаване на ЕС, възможностите за финансиране от Европейската инвестиционна банка, както и привличането на частни инвестиции от САЩ, Германия, Великобритания и Япония.

Беата Дашинска-Музичка, която е и изпълнителен директор на Полската държавна банка за развитие, е у нас по покана на Българската банка за развитие.

"Надявам се, че разговорите между двете банки партньори ще бъдат творчески и продуктивни. Очаквам те да работят заедно за осъществяване на целите на инициативата "Три морета", както и за организирането на Софийския бизнес форум", заяви външният ни министър.

От своя страна Беата Дашинска-Музичка благодари за поканата и възможността да бъде обсъдено сътрудничеството между България и Полша в рамките на Инициативата.