България и Румъния ще могат да улавят с 32% повече калкан в Черно море. Тази договореност бе постигната по време на 41-та Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (ГКРСМ) в Черна гора.

Обсъдени бяха предложения за приемане на решения за опазване, управление и контрол на ключови морски запаси в Средиземно и Черно море. Те са част от Препоръката за многогодишен план за управление на риболова на калкан в Черно море, с която се определят мерки за опазване на вида в Черно море и количествени ограничения за улова му от страните в региона (България, Румъния, Турция, Русия, Украйна и Грузия).

Квотата за улов на калкан на българските и румънските риболовни кораби е в размер на 86,4 тона годишно и се определя ежегодно с регламент на Съвета на ЕС.
През следващата година България и Румъния ще имат право да осъществяват риболов на калкан общо в размер на 114 тона, което е с 32% повече спрямо досегашното разрешено количество

България запазва квотите си за калкан и цаца през 2017 г.

България запазва квотите си за калкан и цаца през 2017 г.

Отново регистрират и улова до 50 килограма

По време на сесията бяха обсъдени теми за популяризиране на развитието на устойчиви аквакултури в Средиземно и Черно море.