Приключи двуседмичната мисия на Службата по храните и ветеринарните въпроси (FVO) за готовността на България относно контрола на свободно движение на стоки, храни и суровини от животински произход.

Това съобщи генералният директор на Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС) доц. Жеко Байчев, цитиран от пресцентъра на министерството на земеделието.

В продължение на две седмици са били инспектирани граничните инспекционни пунктове (ГИВП)- Капитан Андреево, Калотина, летище София и пристанищата - Варна и Бургас .

На заключителната среща с генералния директор доц. Жеко Байчев, представителите на мисията отчетоха, че България има всички гаранции за надеждност върху контрола по движението на стоки, както между страните-членки, така и от трети страни.

От друга страна обаче експертите отчитат, че в България няма одобрени складове за реекспорт на суровини и храни от животински произход от трети страни, които не отговарят на изискванията на ЕС.

Това е така, защото няма собственици на складове, които да са изявили желание за такава дейност.
Затова, обясни доц. Байчев, националната ветеринарна служба трябва да разработи процедура в случай, че има желаещи за реекпорт и предварително да се подсигури складова база, която да бъде одобрена от българските ветеринарни власти.

Комисията е оценила положително предоставения от НВМС наръчник за целия граничен контрол, като е препоръчала отделни детайли от него да бъдат обособени като инструкции, за да присъстват във всеки граничен пункт.