Според икономисти от групата Macro Watch България е на кръстопът - дали да ускори възстановяването от кризата чрез бюджетна дисциплина и реформи, или да влезе в нова криза чрез разпускане на бюджета и спиране на реформите.

Ако исканията за разпускане не бюджета и увеличаване на разходите бъдат изпълнени, България бързо ще последва примера на Гърция и ще затъне във втора, много по-дълбока криза, точно когато останалите европейски страни се възстановяват, изтъкнаха икономисти по време на провелата се днес в хотел Радисън дискусия на тема „Рисковете на възстановяването".

Притеснение поражда и спирането на реформите в ключови сектори като пенсионната система, здравеопазването и администрацията.

Въпреки твърденията, че бюджетът за 2010 е рестриктивен, това на практика е най-големият държавен бюджет в историята, по-голям от предкризисните бюджети през 2007г. и 2008г.

В частния сектор на икономиката оборотите са паднали значително докато държавният сектор продължава да харчи все повече.

В тази посока е и предложението да се увеличат здравните вноски с 2 %, което ще натовари бизнеса и работещите, за да се компенсира неефективността на здравеопазването.

Увеличаването на облагането на труда би имало негативен ефект върху икономиката и би натоварило още повече пазара на труда, водейки до още по-висока и продължителна безработица.

Според икономистите от Macro Watch България трябва да намали държавните разходи и да избягва дефицити, за да не попадне в негативна спирала като Гърция. Необходимо е да се продължат реформите в публичния сектор, включително пенсионна система, здравеопазване, администрация.

Подобряването на бизнес средата също е належащо, за да се привлекат повече инвестиции. Допълнителни усилия са необходими и за бързо влизане в чакалнята за еврозоната.