Според проучване на Mercer 2007 Pay around the World българските компютърни специалисти са сред най-лошо платените в света, информира money.bg.

Проучването анализира данните за заплащането на специалисти от 6545 компании в 35 страни от цял свят.

Средно 10 000 долара годишно получават ИКТ специалистите в България за 2007 година, докато техните швейцарски колеги са най-добре заплатени. Средното им годишно възнаграждение възлиза на 151 000 долара. Следват ги Дания и Белгия.

След тях се нареждат компютърните специалисти във Великобритания със 126 000 долара и Ирландия със 116 000 долара.

На шесто място по заплащане за Съединените щати, където добре подготвен експерт получава 115 000 долара.

В дъното на таблицата е и Виетнам, където специалистите получават средно 16 500 долара годишно.

Огромните различия в доходите се дължат на факта, че западните компании изнасят по-елементарните дейности в страни с ниско заплащане. Това означава, че в САЩ и Западна Европа остават по-малко на брой, но по-сложни и добре заплатени дейности.