Правителството увеличи с 400 млн. лв. капиталът на Българския енергиен холдинг.

Държавата безвъзмездно ще придобие близо 63 000 000 поименни акции от „Топлофикация София" АД и по този начин ще стане стопроцентов собственик на дружеството.

Отделените 400 млн. лв. ще бъдат отпуснати от бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката и с тях холдингът ще закупи акциите на Топлофикация.

Годишно столичното дружество произвежда над 1 млрд. киловатчаса електроенергия и към момента предоставя топлофикационни услуги на над 400 000 домакинства в столицата.

„Топлофикация София" АД е най-голямата топлофикационна компания в страната.

Припомняме, на 13 ноември с 50 гласа „за", 4 "против" и 2 „въздържал се" общинските съветници прехвърлиха безвъзмездно акциите от капитала на „Топлофикация София" на държавата.