Банките очакват хиляди да разсрочат задълженията си заради кризата с пандемията от коронавирус и последиците за икономиката у нас. Това заяви Петър Андронов, председател на Асоциацията на банките у нас, предаде bTV.

Все още обаче няма обобщени данни колко клиенти са поискали това след утяърдените промени, даващи това право.

Срокът за подаване на молба е 22 юни.

Вероятно се очакват и други промени в регулациите.

Той допуска и промени в условията, за да стигнат отпуснатите пари по безлихвените кредити до хората

Над 220 хиляди броя безлихвени кредити за граждани могат да отпуснат банките

Над 220 хиляди броя безлихвени кредити за граждани могат да отпуснат банките

След като правителството целево увеличи капитала на ББР с 200 млн. лева

Припомняме, че повечето търговски банки вече обявиха на сайтовете си условията, по които всеки длъжник ще може да кандидатства за отлагане на плащанията по своите задължения.

Това имат право да направят както граждани, така и фирми, които са в състояние да докажат, че са загубили доход заради противоепидемиологичните мерки. Другото важно условие е кандидатите да нямат просрочия повече от 90 дни по кредитите си.

Може да се кандидатства за отлагане на плащанията както на лихви, такси и комисиони и главници по задълженията към банки, така и само за главници.

Срокът на отлагане не бива да надвишава 6 месеца, но не по-късно от края на годината. При сключване на договора за отлагане длъжникът и кредиторът подписват нов погасителен план за изплащане за периода след изтичането на мораториума както на отложените за неговия срок суми, така и на остатъчната част на дълга.

Гражданите и бизнесмените, които искат отлагане на плащанията по задълженията си трябва да са наясно, че за невярна информация, която са подали в исканията си до банките, носят съответната отговорност.

Банките започнаха да отлагат плащанията по кредити

Банките започнаха да отлагат плащанията по кредити

Повечето вече обявиха на сайтовете си условията за длъжниците си

Освен опасността да попаднат под ударите на закона за невярна информация, клиентите трябва да са наясно, че при подаване на неверни данни, не само, че няма да получат желаното от тях отлагане, или ако вече получено то ще бъде прекратено, но заема им може да стане предсрочно изискуем.