"Български държавни железници" ЕАД отчитат подобрение на финансовия си резултат за първите седем месеца на годината с 8.165 млн. лева, съобщиха от държавните железници.

За отчетния период са превозени общо 19.9306 млн. пътника, което е с 202.7 хил. пътника повече от превозените за същия период на 2005 г.
Превозените товари пък се увеличават с 414 хил. тона повече в сравнение със миналата година, което е с 2,19 % повече спрямо Бизнес плана на "Български държавни железници" ЕАД за 2006 г.

Осъществени са 2441 проверки по отношение на спазването на финансовата, трудовата, технологичната дисциплина и безопасността на превозите, в резултат на което са констатирани слабости и са уволнени 21 служители, а на 265 служители са наложени дисциплинарни наказания.

В очакване за ремонт са 378 бр. пътнически вагони, т.е. 38 % от необходимия пътнически вагонен парк, а до края на 2006 г. се очаква още 112 вагона да направят пробег и да не отговарят на параметрите за безопасност.

На критериите за култура на обслужване и комфорт на пътниците не отговарят 100 % от спалните вагони, 89 % от първокласните вагони и 57 % от кушет вагоните.

Независимо от тежкото финансово състояние „Български държавни железници" ЕАД продължават да полагат усилия за подобряване на ефективността на работата за достигане параметрите на бизнес програмата си.