Земеделците, които не членуват в новия компенсационен фонд, няма да получават обезщетение след природни бедствия. Това заяви изпълнителният директор на ДФЗ Васил Грудев пред БНР.

Новият компенсационен фонд на земеделските производители се изгражда от Държавен фонд "Земеделие". Очаква се той да започне да функционира до година-две. 

Дъжд с градушка унищожи реколтата в няколко ямболски села

Дъжд с градушка унищожи реколтата в няколко ямболски села

Стопаните търсят помощ от държавата

"Решението, което сме взели с МЗХГ, е земеделски стопанин, който не участва по тази доброволна схема, да няма право да кандидатства и да иска обезщетяване за напълно пропаднали площи. Досега държавата компенсираше 100% пропаднали площи. Затова отиваха около 5 милиона на година, стигало се е и до 10", каза Грудев.

Предвижда се новият фонд да изплаща пропаднали площи до 30%.

"Статистиката ясно показва, че неблагоприятните климатични събития в земеделието се засилват и вървят нагоре. Това важи както за земеделието, така и за животновъдството. Рискът на тази икономическа дейност, защото това е една фабрика на открито, става все по-висок. Това е безспорен факт", обясни Грудев. 

Във Видинско градушка колкото лешник порази реколтата

Във Видинско градушка колкото лешник порази реколтата

15 мин. валяло

Втората причина за създаването на този компенсационен фонд било противопоставянето на земеделските стопани, предимно на зърнопроизводителите, да участват в задължително застраховане чрез промени в законодателството.

Няколко са разликите между участието в компенсационния фонд и застраховането.

Новият компенсационен фонд ще работи в рамките на ДФЗ. Той ще бъде доброволен. Предстои да се определи вноската за членство във Фонда. Тя зависи както от размера на площите, така и от вида на съответната култура. Очаква се най-високата ставка на декар да бъде от културите, от които доходността на декар е най-висока - трайните насаждения и зеленчуци. 

Втора помощ за община Габрово след наводнението през 2016 г.

Втора помощ за община Габрово след наводнението през 2016 г.

Отпуснаха 380 хиляди лева, през 2017 г. на Габрово бяха отпуснати 219 000 лева

"С общото заявление, което подават за кандидатстване по схемите и мерки за директни плащания на площ всяка година, земеделските стопани ще могат да посочват и тези площи, с които желаят да се включат в компенсационния фонд", обясни Грудев.

Земеделските стопани могат да не платят за цялата площ, а само за част от нея.

"30% щета върху площите или 50% щета върху дохода от съответните площи. Мъчим се да свалим границата до едно разумно ниво".

"Парите се акумулират от 3 пера. На първо място, са тези доброволни вноски от страна на земеделските стопани. На второ място, са средствата от съществуващата към момента държавна помощ за обезщетяване на пропаднали площи, които автоматично ще бъдат налети в капитала на този компенсационен фонд. На трето място - най-важният елемент, който е и най-сериозен финансов елемент - са средства от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) по мярка "Управление на риска", обясни Грудев.

По неговите думи такава мярка има в европейската регламентация и към настоящия период. На чисто бюджетно ниво имахме предвидени 36 милиона евро през настоящия програмен период за тази мярка, но тя не е стартирала поради липсата на самоучастие от страна на земеделски стопани в нещо като взаимоспомагателен фонд. 

Настоящото забързване се дължи на нашата амбиция от 1 март 2021 г. кандидатстването да започне чрез общото заявление за директни плащания на площ", каза Грудев и подчерта, че в този период ще има и значителни законови промени.

Според него няма как фондът да фалира дори ако никой не участва в него. Фондът няма и какво да изплаща на когото и да било. Ако никой не участва в подобен фонд, държавата няма да изплаща помощи за напълно пропаднали площи и този ресурс ще бъде генериран".

Очаква се новият фонд да компенсира първо щетите от градушките. През втората година той ще започне да покрива и обезщетения за осланяване. На третата година амбицията ни е да започнем и обезщетяване за суша". 

МС дава 8 млн. на МВР за превод и 4 млн. на МЗХГ за противоградни ракети

МС дава 8 млн. на МВР за превод и 4 млн. на МЗХГ за противоградни ракети

Парите са от преструктуриран бюджет

Предвижда се Агенцията за борба с градушките да бъде финансирана от тези кумулирани средства. Това е и другата основна цел на компенсационния фонд. Сега само около 30% от територията на страната се покрива от противоградни ракети. Сега може да се покрие територията на цялата страна не само с противоградни ракети, но и със самолетен способ, който по думите на Грудев е по-изгоден и за страната, и за Агенцията.

"В момента застраховането работи на цени от порядъка между 1,20 и 1,50 лв на декар, а нашите изчисления тук са за в пъти, пъти по-малко участие", обясни Грудев.