През месец май 2018 година стопанската конюнктура в страната продължава да се подобрява.

Общият показател на бизнес климата у нас се повишава с 2.1% спрямо предходния месец април и достига нов дългосрочен максимум от 2009 година насам - 33.1%. Това сочат данни на Националния статистически институт (НСИ) относно стопанската конюнктура в България през месец май 2018 година.

Снимка 359499

Източник: НСИ

Бизнес климатът в промишлеността се увеличава с 1.4%. Това се дължи на оптимистичните оценки на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията.

Растат цените на производството в промишлеността

Растат цените на производството в промишлеността

2.4% ръст за февруари 2018 г. спрямо февруари 2017 г.

Анкетата на НСИ отчита и известно подобрение на осигуреността на производството с поръчки, което е съпроводено и с благоприятни очаквания за производствената активност през следващите три месеца.

Според данните на НСИ основните фактори, които затрудняват предприятията у нас, продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда и недостига на работна сила

Снимка 359498

Източник: НСИ

През месец май бизнес климатът в строителството нараства с 8.1%, което се дължи на подобрените оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията.

Мненията им относно строителната активност през последните три месеца, както и очакванията им за следващите три месеца, са също по-благоприятни.

Несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила и конкуренцията в бранша остават най-сериозните проблеми за дейността на предприятията.

По отношение на продажните цени в строителството по-голяма част от мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Снимка 359497

Източник: НСИ

При търговията на дребно бизнес климатът обаче се влошава.

Общият показател намалява с 1.6%, което се дължи на по-резервираните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията.

Снимка 359495

Източник: НСИ

В сектора на услугите през месец май показателят за бизнес климата у нас се увеличава с 0.9%.

По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като подобрена, но очакванията им за следващите три месеца са по-резервирани.

Още най-малко 15 години ще сме на дъното на Европа

Още най-малко 15 години ще сме на дъното на Европа

При сегашния растеж ще сме далеч от Европа около 30 години

Най-сериозните пречки за развитието на бизнеса в сектора продължават да бъдат свързани с конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда.

По отношение на продажните цени анкетата регистрира известни очаквания за увеличение, макар по-голяма част от мениджърите да предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Снимка 359496

Източник: НСИ