Общият индекс на цените на производител нараства с 2.4% през месец февруари 2018 година спрямо същия месец на миналата 2017 година. Това сочат данни на Националния статистически институт (НСИ) относно индексите на цените на производител в промишлеността през месец февруари 2018 година.

ЕВН иска по-скъп ток

ЕВН иска по-скъп ток

Чакат КЕВР да одобри 6.9% увеличение за дневен ток

През февруари 2018 година се отчита увеличение на цените при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 11.7%, както и в добивната промишленост - с 0.1%. Намаление се регистрира в преработващата промишленост, но само с 0.1%.

В преработващата промишленост по-съществен спад на цените се наблюдава при производството на тютюневи изделия - със 7%. При производството на превозни средства, без автомобили спадът е с 2.5%. Покачване е регистрирано при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 6.1%, както и при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 5.8%.

Баба Марта върза по-добър бизнес климат, но само за строителството и търговията

Баба Марта върза по-добър бизнес климат, но само за строителството и търговията

Спад на бизнес климата в сектор услуги

Данните за цените на производството в промишлеността през месец февруари 2018 година спрямо предходния месец януари показват, че общият индекс на цените на производител намалява с 0.6%. По-ниски цени са регистрирани в преработващата промишленост - с 0.8%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.1%, а в добивната промишленост е отчетено повишаване, което отново е минимално - с 0.1%.

Снимка 348280

Спрямо януари 2018 година за февруари се наблюдава по-съществен спад на цените в преработващата промишленост при производството на основни метали - с 1.5%, и при производството на тютюневи изделия - с 1.4%. За същия период ръст се регистрира при обработката на кожи и производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 1.2%, както и при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон и производството на изделия от други неметални минерални суровини - по 0.5%.

С 4,1% нарастват цените на производител за декември 2017

С 4,1% нарастват цените на производител за декември 2017

Увеличение на цените спрямо декември 2016 има и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 10.1%

През февруари 2018 г. спрямо същия месец на 2017 г. индексът на цените на производител на вътрешния пазар нараства с 4.4%. Увеличение на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 12.1%, в добивната промишленост - с 1.5%, и в преработващата промишленост - с 0.3%.

За този период по-високи цени в преработващата промишленост са отчетени при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 6%, и при производството на електрически съоръжения - с 2.7%. Намаление на цените се наблюдава при производството на тютюневи изделия - с 8.3%, и при производството на изделия от каучук и пластмаси - с 0.9%.

Спрямо януари 2018 година за месец февруари се наблюдава намаление с 0.5% на индекса на цените на производител на вътрешния пазар. Спад на цените е отчетен в добивната промишленост - с 1.5%, в преработващата промишленост - с 0.7%, а при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ не е отчетена промяна.

В преработващата промишленост намаление на цените спрямо предходния месец се наблюдава при производството на тютюневи изделия - с 2.3%, и при производството на основни метали - с 1.8%.

Снимка 348281

Индексът на цените на производител на международния пазар през февруари 2018 г. спада с 0.5% в сравнение със същия месец на 2017 година.

В преработващата промишленост цените спадат с 0.5%. По-ниски цени са отчетени при: производството на превозни средства без автомобили - с 4.3%, производството на тютюневи изделия и производството на химични продукти - по 3.8%. Покачване на цените се наблюдава при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 12.0%, и при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 6.3%.

Спрямо януари 2018 година през февруари тази година индексът на цените на производител на международния пазар спада с 0.8%.

В преработващата промишленост е отчетено намаление на цените с 0.8%. По-съществен спад е отчетен при производството на основни метали - с 1.5%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 0.6%, и производството на лекарствени вещества и продукти - с 0.5%. Покачване се наблюдава при обработката на кожи и производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 1.8%, при производството на тютюневи изделия и производството на изделия от други неметални минерални суровини - по 1.0%.

С 2,6% поскъпва природният газ за второто тримесечие на 2018 г.

С 2,6% поскъпва природният газ за второто тримесечие на 2018 г.

Парното и токът остават на същата цена