Подобряване на ефективността на енергетиката в държавните дружества. Това е един от приоритетите на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) за 2019 година. Целите на работодателските организации бяха представени от председателите на АИКБ, БСК, КРИБ и БТПП на пресконференция в БТА.

"Пътят за повишаване на ефективността на държавните компании минава през тяхната публичност", смята председателят на АИКБ Васил Велев. Необходим е ремонт на старата енергийна стратегия, защото "опашати неистини са, че на нашата борса се продава евтин ток", смятат експертите.

АИКБ виждат лъжа или некомпетентност в нереално високата цена на тока

АИКБ виждат лъжа или некомпетентност в нереално високата цена на тока

Ръст от над 350% е всичко друго, но не и нормален, обясняват те на Борисов и КЕВР

Държавните компании следва да имат прозрачно поведение и добро корпоративно управление чрез въвеждане в листваните компании и увеличаване на капитала или чрез продажба на миноритарен дял.

Ускореното изграждане на електронно управление от АОБР посочват като един от дефектите на икономическата и политическата среда, защото създава и предпоставки за затруднение на бизнеса и на гражданите.

През 2014 година за включването към електрическата мрежа на фирмите е отнемало 130 дни, а през изминалата година този срок е нараснал двойно. От 190 страни в света България се нарежда на 147-о място в класацията на Световната банка по показателя, свързан с електричество. "Срамно положение за една държава членка на ЕС", коментира Цветан Симеонов, председател на БСК.

АОБР ще настоява пред управляващите, че е прекалено рано да влезем в еврозоната. Механизмът ERN 2 ще ни даде доверие в банковата система, както и достъп до изгодни кредити, надяват се експертите.

"Докато нямаме електронно правителство, ще има съмнения особено в инвеститорите, които сега разглеждат различните възможности", заяви председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов.

Електронното управление ще бъде важно най-вече за българските фирми, подчерта Симеонов. То означава не само цялата сфера на услугите да бъде покрита с възможност за извършване на услугите по електронен път, но и тези, които вече са въве