Подобряване на ефективността на енергетиката в държавните дружества. Това е един от приоритетите на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) за 2019 година. Целите на работодателските организации бяха представени от председателите на АИКБ, БСК, КРИБ и БТПП на пресконференция в БТА.

"Пътят за повишаване на ефективността на държавните компании минава през тяхната публичност", смята председателят на АИКБ Васил Велев. Необходим е ремонт на старата енергийна стратегия, защото "опашати неистини са, че на нашата борса се продава евтин ток", смятат експертите.

АИКБ виждат лъжа или некомпетентност в нереално високата цена на тока

АИКБ виждат лъжа или некомпетентност в нереално високата цена на тока

Ръст от над 350% е всичко друго, но не и нормален, обясняват те на Борисов и КЕВР

Държавните компании следва да имат прозрачно поведение и добро корпоративно управление чрез въвеждане в листваните компании и увеличаване на капитала или чрез продажба на миноритарен дял.

Ускореното изграждане на електронно управление от АОБР посочват като един от дефектите на икономическата и политическата среда, защото създава и предпоставки за затруднение на бизнеса и на гражданите.

През 2014 година за включването към електрическата мрежа на фирмите е отнемало 130 дни, а през изминалата година този срок е нараснал двойно. От 190 страни в света България се нарежда на 147-о място в класацията на Световната банка по показателя, свързан с електричество. "Срамно положение за една държава членка на ЕС", коментира Цветан Симеонов, председател на БСК.

АОБР ще настоява пред управляващите, че е прекалено рано да влезем в еврозоната. Механизмът ERN 2 ще ни даде доверие в банковата система, както и достъп до изгодни кредити, надяват се експертите.

"Докато нямаме електронно правителство, ще има съмнения особено в инвеститорите, които сега разглеждат различните възможности", заяви председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов.

Електронното управление ще бъде важно най-вече за българските фирми, подчерта Симеонов. То означава не само цялата сфера на услугите да бъде покрита с възможност за извършване на услугите по електронен път, но и тези, които вече са въведени, да функционират правилно.

Сивата икономика варира между 20% и 30%. Това означава коопериране с определено конкурентно предимство в сравнение с тези, които си плащат. При съвременните нива на конкуренция това е убийствено и не трябва да се допуска. Регулаторите на монополите като КЕВР и КЗК трябва да имат засилен контрол, категорични са от АОБР.

Според председателя на АИКБ Васил Велев нива от порядъка на 15% на сивата икономика са приемливи. Като мерки за насърчаване на икономиката у нас той посочи, че купувайки български продукти, си помагаме като държава.

Представителите на бизнеса предвиждат създаване на Национален фонд за реклама на България.

Страната ни, по думите му, има незадоволителен образ пред света, а в същото време другите държави умело се рекламират не само като туристически дестинации, но и реклама на българските продукти като вина, храни, мебели, козметика, фармация, смята Велев. Качествени продукти имаме и в сферата на информационните технологии, машиностроенето, добави Велев.

България се конкурира за инвестиции предимно с регионалните си съседи. С тежката регламентация на бизнеса, страната ни губи това предимство и "няма да дойдат много на Летище София", смята Радосвет Радев, председател на Българската стопанска камара.

Целта на АОБР за 2019 година е насърчаване на дигитализацията в предприятията. Българската администрация да насърчи по фискални, целеви способи или чрез дефинирането на националните приоритети при развиването на бюджета за следващия период.

От асоциацията съвместно с министъра на труда и социалната политика са намислили и промени в Кодекса на труда. Част от тях са прозрачност при определяне на възнагражденията. При 100 лв. нетна заплата, в държавната администрация се води 111 лв., в икономиката - 116 лв., брутната е 127 лева, а същата заплата в Румъния би била 153 лева, обясни председателят на АИКБ Васил Велев.

Той предлага в трудовите договори да се отчита целия разход, за да е ясно кой какво получава и заплатите да имат съпоставимост. Едно от нещата, за които от АБР ще настояват за равно разпределение (50/50) между работодател и работник на дължимите осигурителни вноски, тъй като в момента отчитат, че е пълна каша. В тази връзка се обмислят промени в Кодекса на труда за нов вид трудови договори. Според бизнеса това няма да се отрази на заплатите, тъй като ще бъде компенсирано с тяхното увеличение.

По отношение реформите в образователната система от АОБР предвиждат обучение по предприемачество и отделяне в Министерство на образованието и науката в отделна дирекция Професионално обучение. Негативната стъпка е увеличаване на заплатите в сектора на образованието без обвързването му с конкретни резултати. Според членовете на асоциацията, това няма да доведе до добра ефективност.

От 100 пенсионери 62 влизат на пазара на труда всяка година. Трудовите ресурси намаляват с порядъка на 40 000 годишно, обясни Васил Велев. Близо 12 000 граждани на трети страна са работили за българската икономика през изминалата година, но е наложително да се направят промени, за да се увеличи техният брой.

Според Велев такива могат да бъдат издаване на българска карта, активизиране на Агенцията по заетостта, която да доставя човешки ресурси за българската икономика.

Данъчните измами с ДДС са също с приоритетно значение за асоциацията. Според експертите е необходимо по-широко въвеждане на обратно начисляване на ДДС. Засега у нас се прилага само при търговията със зърно. По веригата на доставките не се пускат фактури с ДДС, а само последния, който получава стоката, пуска ДДС, начислява го и ползва кредит. Това би довело до повече средства за бюджета, смята Цветан Симеонов.

От асоциацията ще настояват за премахване на 5% данък от дивидента, както и на данъчната ставка, касаеща едноличните търговци.