И в момента нито на уеб-сайта на Комисията за енергийно и водно регулиране, нито на уеб-сайта на "Булгаргаз" ЕАД има информация за подадено заявление от страна на обществения доставчик до Комисията за утвърждаване на цена на природния газ за м. юли 2022 г. Датата е 5 юли, посочват четирите работодателски организации БСК, АИКБ, БТТП и КРИБ в писмо до енергийният министър от тази сутрин.

Те припомнят реда, че според договорите за доставка, сключени между "Булгаргаз" ЕАД и промишлените потребители, цената се формира ежемесечно въз основа на заявената за утвърждаване цена.

"Липсата на заявление за пореден път оставя българската индустрия без цена за природния газ. Нещо повече, нарушава се установената практика на подаване на заявление в края на предходния месец и на коригирано заявление на първо число на месеца, която даваше възможност за известно планиране на разходите за природен газ", посочват организациите и подчертават, че липсата на яснота не се случва за първи път, а за пореден месец.

Така реално българските производства ще работят в ситуация, в която не е известна цената на природния газ.

Доколкото към момента няма прекъсване на доставките, би следвало "Булгаргаз" ЕАД да е наясно с цената на входа на газопреносната система, следователно - би трябвало да може да формира доставна цена.

Енергоинтензивните потребители имат равномерен профил на потребление и допринасят за сигурността на пазара в страната. "Като дългогодишни клиенти на "Булгаргаз" ЕАД, изразяваме поредния си протест срещу практики от този тип и настояваме за незабавно изясняване на ситуацията с цената."

Работодателите питат премиера от къде ще купуваме газ след края на юни 2022 г.

Работодателите питат премиера от къде ще купуваме газ след края на юни 2022 г.

Правителството да обяви на какъв етап са евентуални преговори за доставка на природен газ

Припомняме, че Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) определи цената на природния газ за юни месец 2022 г. едва на 10 юни. Цената от 141,36 лв./MWH беше с 13% по-ниска в сравнение с май и е под цената тази за април. Намалението бе обосновани с осигурените доставки на втечнен природен газ.

Преди това от работодателските организации са настояли, по думите на вицепремиера и министър на икономиката Корнелия Нинова да се проведат преговори за дългосрочен договор за доставка на природен газ с "Газпром".

Нинова и бизнесът искат възобновяване на преговорите с „Газпром“

Нинова и бизнесът искат възобновяване на преговорите с „Газпром“

Спешно приемат Закон за облагане на свръхпечалбите на енергийните предприятия