През януари 2019 г. в страната са функционирали 1 872 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други. Броят на стаите в тях е 55 900, а на леглата - 113 600. Това показват данни на Националния статистически институт.

В сравнение с януари 2018 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 1.2%, докато леглата в тях остават на същото ниво.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през януари 2019 г., е 889 900. Това е с 2.2% по-малко в сравнение със същия месец на миналата година, като най-голямо намаление на нощувките (с 6.8%) се наблюдава в хотелите с 3 звезди.

През януари тази година в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 73.7% от общия брой нощувки на чужденци и 37.3% на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 20.2% от нощувките на чужденци и 32.7% на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 6.1% и 30%.  

Снимка 411923

Източник: НСИ

С 2.6% се увеличава броят на пренощувалите в местата за настаняване през януари 2019 г. в сравнение със същия месец на 2018 г. Той достига 382 800, като се отчита увеличение както при чуждите, така и при българските граждани - съответно с 5.6% и 0.7%. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през януари 2019 г., са 229 100 и са реализирали средно по 2 нощувки. Чужденците са 153 700 и са реализирали средно по 2.8 нощувки, като 75.9% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди. 

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари 2019 г. е 25.9%. Тя намалява с 0.7% в сравнение с януари 2018 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 37.4%. Следват местата за настаняване с 3 звезди - 24.3%, и с 1 и 2 звезди - 14.1%.

Приходите от нощувки през януари 2019 г. достигат 51.1 млн. лева, или с 2.2% повече в сравнение с януари 2018 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от български граждани - с 3.8%, така и от чужди граждани - с 1.0%.

Снимка 411924

Източник: НСИ