Общо 75 898 249 лв. преведе ДФ "Земеделие" преведе по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). Субсидии получиха 57 977 земеделци.

От Фонда съобщават, че окончателното плащане е направено след актуализация на данните в Системата за идентификация на земеделските парцели на база подадени възражения и изясняване принадлежността на констатираните двойно заявени площи за Кампания 2018 г.

Преводът е осъществен и след проверка на данните за заплати и осигуровки, които земеделските стопани са декларирали пред Националната агенция за приходите.

Изчисленията са направени по окончателна ставка от 195,73 лв./хектар.

С това плащане общо оторизираните средства по СЕПП за кампания 2018 г. достигат 713,5 млн. лв., посочват от ведомството.

През декември миналата година земеделските стопани получиха основната част от плащанията за единица площ в размер на 634 млн. лв.

ДФЗ преведе 102 млн. лв. по Кампания 2018

ДФЗ преведе 102 млн. лв. по Кампания 2018

Все още се правят проверки на някои от заявленията