Близо 70% от млечните и месните продукти в големите търговски вериги са български, сочи проучване на Сдружението за модерна търговия.

Най-сериозен е делът на българското производство при хляба и хлебните изделия, като има вериги, в които те са 100% местни.

По отношение предлагането на български стоки най-сериозен е проблемът при плодовете и зеленчуците - по-малко от половината от тези продукти в големите вериги са произведени у нас.

В тази категория обаче трябва да се отчете фактът, че поради географското си разположение, България може да произвежда само една част от плодовете и зеленчуците, които хората харесват и биха искали да закупят, уточняват от Сдружението за модерна търговия.

Българските продукти се доставят от между 160 и 600 родни доставчици, с които работи всяка от шестте вериги - членове на сдружението .