През юли 55.2% от управителите на местата за настаняване запазват мнението си да предложат на своите клиенти алтернативен период за използване на направените резервации, 64.3% имат намерение да намалят цената на пакет услуги, а 50.2% - на нощувката.

Това показват данните от месечното анкетно проучване на НСИ сред управителите на местата за настаняване с цел събиране на точна и навременна информация за състоянието и развитието на техния бизнес по време на епидемичната обстановка в страната.

Снимка 493525

Източник: НСИ

По отношение на наетия персонал през последния месец анкетата регистрира намаление на ръководителите, предприели основните мерки: "освобождаване/съкращаване", "неплатен отпуск", "платен отпуск", "преминаване на непълно работно време" и "намаляване на възнагражденията на персонала".

Увеличава се броя на местата за настаняване, които са се възползвали от правителствените мерки за подпомагане на работодателите - 16.7%. В краткосрочен план (1 месец) 69.0% от анкетираните предвиждат да запазят персонала си, а 25.8% от тях очакват да увеличат заетите в местата си за настаняване.

Снимка 493527

Източник: НСИ

През юли 34.0% от управителите отчитат увеличение в приходите от дейността си спрямо предходния месец, докато 33.4% посочват, че няма промяна в тях.

В краткосрочен план (през следващия един месец) 44.9% от мениджърите прогнозират, че ще могат да обслужат "до 50%" от разходите за дейността със собствени средства, 29.8% от тях - "до 100%", а 24.4% от анкетираните посочват, че няма да могат да се справят сами.

По отношение на бъдещата си активност в краткосрочен план през юли се увеличава процентът на ръководителите на местата за настаняване, които смятат да продължат с настоящата си дейност (41.7%). Същевременно 42.2% от тях смятат да продължат да работят, макар и с намален обем, 10.8% предвиждат временно да преустановят дейността си, а 4.2% прогнозират да я прекратят.

Снимка 493526

Източник: НСИ